Obsługa prawna firm


Marek-Skrzyszowsk-AdwokatKancelaria
 zajmuje się nie tylko świadczeniem usług prawnych na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzącą działalności gospodarczej, lecz również na rzecz przedsiębiorców. Usługi na rzecz przedsiębiorców świadczone są we wszystkich formach określonych w zakładce "Co załatwię w Kancelarii" oraz, dodatkowo, w formie stałej obsługi prawnej firmy. Forma, w jakiej będzie świadczona pomoc prawna, zależy oczywiście od klienta.

Świadczenie pomocy prawnej w formie stałej obsługi prawnej firmy odbywa się poprzez zawarcie umowy, na podstawie której adwokat zobowiązuje się przede wszystkim do pozostawania w stałej gotowości umożliwiającej przedsiębiorcy uzyskanie pomocy prawnej niezwłocznie po zaistnieniu takiej potrzeby. Szczegółowy zakres obowiązków adwokata zależy od potrzeb danego przedsiębiorcy.